Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању чланова породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и члана породице ратног војног инвалида у Брчко дистрикту БиХ

На основу Одлуке о одобравању програма утрошка средстава за додјелу једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и чланова породице ратнoг војног инвалида у Брчко дистрикту БиХ, број: 40-000046/21, усвојене на сједници Владе Брчко дистрикта БиХ одржаној 08.12.2021. године, Служба борачко инвалидске заштите и цивилних жртава рата објављује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи.

Image for news

Предмет Јавног позива је додјела једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању чланова породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и члана породице ратног војног инвалида у Брчко дистрикту БиХ из средстава обезбијеђених у буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2021. годину.

Линк на документ:

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи

Посљедњи документи

еГрађани