Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH

Na osnovu Odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodice ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH, broj: 40-000046/21, usvojene na sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 08.12.2021. godine, Služba boračko invalidske zaštite i civilnih žrtava rata objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH iz sredstava obezbijeđenih u budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Link na dokument:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći