Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida i člana obitelji ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH

Na temelju Odluke o utvrđivanju Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju obitelji poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida i člana obitelji ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH, broj: 40-000046/21, usvojene na sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 08.12.2021. godine, Služba za braniteljsko-invalidsku skrb i civilne žrtve rata objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Image for news

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida i člana obitelji ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH iz sredstava osiguranih u proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Link na dokument:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći