Стручни испит здравствених радника и здравствених сарадника

Одјељење за здравство и остале услуге у сарадњи са ЈЗУ Брчко омогућавају лицима са обављеним приправничким радним стажом у здравству полагање Стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника.

Пријављени кандидати полажу испит пред Комисијом за полагање стручног испита коју формира шеф Одјељења за здравство и остале услуге.

Правни оквир за спровођење полагања Стручног испита је Закон о здравственој заштити и Правилник о приправничком стажу и полагању стручног испита за здравствене раднике и здравствене сараднике.

Детаљније информације могу се пронаћи у документима који се налазе у прилогу и добити на телефоне 049/240-640 и 049/240-624 сваким радним даном од 12.00 до 13.00.

еГрађани