Stručni ispit zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u saradnji sa JZU Brčko omogućavaju licima sa obavljenim pripravničkim radnim stažom u zdravstvu polaganje Stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Prijavljeni kandidati polažu ispit pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju formira šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

Pravni okvir za sprovođenje polaganja Stručnog ispita je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Detaljnije informacije mogu se pronaći u dokumentima koji se nalaze u prilogu i dobiti na telefone 049/240-640 i 049/240-624 svakim radnim danom od 12.00 do 13.00

Pitanja za stručni ispit u zdravstvu