Stručni ispit zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika

Odjel za zdravstvo i ostale usluge u suradnji sa JZU Brčko omogućavaju licima sa obavljenim pripravničkim radnim stažom u zdravstvu polaganje Stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika.

Prijavljeni kandidati polažu ispit pred Povjerenstvom za polaganje stručnog ispita koju formira šef Odjela za zdravstvo i ostale usluge.

Pravni okvir za sprovođenje polaganja Stručnog ispita je Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčko distrikta BiH i Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene suradnike.

Detaljnije informacije mogu se pronaći u dokumentima koji se nalaze u privitku i dobiti na telefone 049/240-640 i 049/240-624 svakim radnim danom od 12.00 do 13.00.