Средњорочни план развоја здравствене заштите Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 2020–2024. година

Линк на документ:

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 2020–2024. године