Srednjoročni plan razvoja zdravstvene zaštite Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2020–2024. godina

Link na dokument:

SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BRČKO DISTRIKTA BOSNE i HERCEGOVINE 2020–2024. godine