Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Srednjoročni plan razvoja zdravstvene zaštite Brčko ditrikta BiH 2020. - 2024. godina

Link na dokument:

SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BRČKO DISTRIKTA BOSNE i HERCEGOVINE 2020–2024. godine