Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад

  • Врше се послови дјечје заштите, социјалне заштите и психосоцијалне заштите, односно да кроз примјену Закона о социјалној заштити, Закона о дјечјој заштити, те Породичног закона, Закона о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку, Закона о заштити од насиља у породици, грађанству Брчко дистрикта БиХ пружи помоћ у рјешавању социјалних, дјечјих и породичних права.

 У Служби дјечје заштите врше се послови који се односе на:

 

  • рад и заштиту дјеце без родитељског старања, дјеце са посебним потреба и дјеце са поремећајима понашања, утврђивање права по основу Закона о дјечјој заштити Брчко дистрикта БиХ.

 

У Служби опште социјалне заштите, заштите брака и породице врше се послови који се односе на:

 

  • уређење породично-правних односа између брачних партнера, родитеља и дјеце, односа између сродника у брачној, ванбрачној или усвојеничкој породици, те поступци надлежних органа у вези са породично-правним односима и утврђивање права по основу Закона о социјалној заштити.

 

У Служби психосоцијалне заштите врше се послови који се односе на:

  • рад са душевно болесним лицима, старатељство над пунољетним лицима, покретање поступка за одузимање пословне способности; заштиту и поступање са малољетницима у кривичном поступку;

 Руковођење

Пододјељењем за социјалну заштиту руководи шеф Пододјељења Наташа Стевановић.

 Контакт

Наташа Стевановић магистра наука социјалног рада, стручњак из области социјалне, породичне и дјечје заштите

Тел:+387 49 215-164; +387 49 217-786; +387 49 211-929

Факс:+387 49 215-164

E-mail: natasa.stevanovic@bdcentral.net

еГрађани