Pododjel za socijalnu skrb – Centar za socijalni rad

  • Vrše se poslovi dječje zaštite, socijalne skrbi i psihosocijalne skrbi, odnosno kroz primjenu Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o dječjoj zaštiti, Obiteljskog zakona, Zakona o zaštiti i postupanju s maloljetnicima u kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji građanstvu Brčko distrikta BiH pruža se pomoć u rješavanju socijalnih, dječjih i obiteljskih prava.

 U Službi dječje zaštite vrše se poslovi koji se odnose na:

 

  • rad i zaštitu djece bez roditeljske skrbi, djece s posebnim potreba i djece s poremećajima ponašanja, utvrđivanje prava na temelju Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta BiH.

 

 U Službi opće socijalne skrbi, zaštite braka i obitelji vrše se poslovi koji se odnose na:

 

  • uređenje obiteljsko-pravnih odnosa između bračnih partnera, roditelja i djece, odnosa između srodnika u bračnoj, izvanbračnoj ili posvojeničkoj obitelji, te postupke nadležnih tijela u vezi s obiteljsko-pravnim odnosima i utvrđivanjem prava na temelju Zakona o socijalnoj skrbi.

 

U Službi psihosocijalne skrbi vrše se poslovi koji se odnose na:

  • rad s duševno bolesnim osobama, skrbništvo nad punoljetnim osobama, pokretanje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti; zaštitu i postupanje s maloljetnicima u kaznenom postupku.

 

Rukovođenje

Pododjelom za socijalnu skrb rukovodi voditeljica Pododjela Nataša Stevanović.

 Kontakt

Nataša Stevanović, magistra znanosti socijalnog rada, stručnjak iz oblasti socijalne, obiteljske i dječje zaštite

Tel.: +387(0)49/215 164, +387(0)49/217 786, +387(0)49/211 929

Faks: +387(0)49/215 164

e-mail: natasa.stevanovic@bdcentral.net