Služba za administraciju i statistiku Odjeljenja

  • podrška šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge,
  • koordinacija sa pododjeljenjima, službama i ostalim odjeljenjima i organima javne uprave Brčko distrikta BiH, 
  • dizajniranje sistema zdravstvenih statističkih informacija i prikupljanje podataka od zdravstvenih ustanova i iz drugih izvora u Brčko distriktu BiH,
  • saradnja s Agencijom za statistiku BiH i Eurostatom,
  • analiziranje prikupljenih podataka radi efikasnijeg korištenja resursa u svrhu predlaganja poboljšanja u pružanju zdravstvenih usluga,
  • obavljanje pravnih poslova za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i priprema predmeta u upravnom postupku,
  • izrada i praćenje realizacije tekućeg i budžeta kapitalnih potreba,
  • saradnja s organima na nivou BiH, Ministarstvom civilnih poslova, ministarstvimazdravstva RS i Federacije.

 Rukovođenje

 Službom za administraciju i statistiku upravlja šefica Službe Vanja Grujić.

 Kontakt

Vanja Grujić, dipl. ekonomista

Tel. +387 49 / 240-700

Faks: +387 49 / 240-624

E-mail:vanja.grujic@bdcentral.net