Контакти

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Булевар мира broj 1

76 100 Брчко дистрикт БиХ

ЈИБ: 4600082130006

ПДВ: 600082130006

 

Међународни позивни број: +387

Позивни број за Брчко:(049)

 

 

Број телефона

Шеф Одјељења за здравство и остале услуге

Булевар мира број 1

+387 (49) 240-821

sead.sadic@bdcentral.net

Служба за администрацију и статистику Одјељења

Булевар мира број 1

+387 (49) 240-700

Пододјељење за јавно здравство

Р.Џ.Чаушевића број 1

+387 (49) 216-048

Пододјељење за социјалну заштиту – Центар за социјални рад

Клостерска број 18

+387 (49) 215-164,

+387 (49) 217-786

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

Трг правде број 1

+387 (49) 218-550

Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ

Вука Караџића број 1

+387 (49) 211-102

ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ – примарна здравствена заштита

Р.Џ.Чаушевића број 1

+387 (49) 217-100

ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко – болничка здравствена заштита

Бањалучка број 3

+387(49) 233-920

 

еГрађани