Kontakti

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

ODJEL ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE

Bulevar mira broj 1

76100 Brčko distrikt BiH

JIB: 4600082130006

PDV: 600082130006

 

Međunarodni pozivni broj: +387

Pozivni broj za Brčko: (049)

 

Broj telefona

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge

Bulevar mira broj 1

+387 (49)240 821

sead.sadic@bdcentral.net

Služba za administraciju i statistiku Odjela

Bulevar mira broj 1

+387 (49) 240 700

Pododjel za javno zdravstvo

R.Dž.Čauševiča broj 1

+387 (49) 216 048

Pododjel za socijalnu skrb – Centar za socijalni rad

Klosterska broj 18

+387 (49) 215 164,

+387 (49) 217 786

Služba za braniteljsko-invalidsku skrb i civilne žrtve rata

Trg pravde broj 4

+387 (49) 218 550

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

Vuka Karadžića broj 4

+387 (49) 211 102

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ – primarna zdravstvena zaštita

R.Dž.Čauševića broj 1

+387 (49) 217 100

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ – bolnička zdravstvena zaštita

Banjalučka broj 3

+387(49) 233 920