Kontakti

 VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE

Bulevar mira broj 1

76100 Brčko distrikt BiH

JIB: 4600082130006

PDV: 600082130006

Međunarodni pozivni broj: + 387

Pozivni broj za Brčko: (049)

 

Broj telefona

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge

Bulevar mira broj 1

+387 (49) 240-821

asmir.mujanovic@bdcentral.net

Služba za administraciju i statistiku Odjeljenja

Bulevar mira broj 1

+387 (49)240-700

Pododjeljenje za javno zdravstvo

Trg mladih 10 

+387 (49) 216-048

Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad

Klosterska broj 18

+387 (49) 215-164,

+387 (49)217-786

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata

Trg pravde broj 4

+387 (49) 218-550

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

Vuka Karadžića broj 4

+387 (49) 211-102

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ – primarna zdravstvena zaštita

R.Dž.Čauševića broj 1

+387 (49) 217-100

JZU „Zdravstveni centar Brčko“ – bolnička zdravstvena zaštita

Banjalučka broj 3

+387 (49) 233-920