Obavijest građanima o realizaciji programa utroška sredstava za komunalne usluge

9.9.2019. U svrhu realizacije Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava: Dotacija pojedincu korisniku socioprogramskih mjera za komunalne usluge u 2019. godini i potrebe formiranja pojedinačnih bankovnih računa obavještavamo sljedeću populaciju građana:

Image for news

a)         nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Zavod), i to: žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, odnosno evidentirane osobe istaknute na oglasnoj ploči Zavoda koncem rujna 2019. godine, da se mogu od 1. 10. 2019. godine do 31. 10. 2019. godine s preslikom svog tekućeg računa evidentirati u sjedištu Zavoda;

b)         nositelje kućanstva djeteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju evidentirane u Pododjelu za socijalnu skrb, odnosno evidentirane osobe istaknute na oglasnoj ploči Pododjela za socijalnu skrb koncem rujna 2019. godine, da se mogu od 1. 10. 2019. godine do 31. 10. 2019. godine s preslikom svog tekućeg računa evidentirati u sjedištu Pododjela u uredu broj 10;

c)         ratne vojne invalide i mirnodopske invalide evidentirane u Službi za braniteljsko-invalidsku skrb (u daljnjem tekstu: Služba) čija osobna invalidnina ne prelazi iznos od 371,77 konvertibilnih maraka, odnosno evidentirane osobe istaknute na oglasnoj ploči Službe za braniteljsko-invalidsku skrb koncem rujna 2019. godine, da se mogu od 1. 10. 2019. godine do 31. 10. 2019. godine s preslikom svog tekućeg računa evidentirati u sjedištu Službe.

 

                                                                                                                      predstojnik Odjela

                                                                                                                     dr. Sabrija Čandić