Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању демобилисаном борцу и члану породице умрлог демобилисаног борца у Брчко дистрикту БиХ.

На основу Одлуке о утврђивању Програма утрошка средстава за додјелу једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању демобилисаном борцу и члану породице умрлог демобилисаног борца у Брчко дистрикту БиХ, број: 40-000045/21, усвојене на сједници Владе Брчко дистрикта БиХ одржаној 24.11.2021. године, Служба борачко инвалидске заштите и цивилних жртава рата објављује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи.

Image for news

Предмет Јавног позива је додјела једнократне новчане помоћи у стамбеном збрињавању демобилисаном борцу и члану породице умрлог демобилисаног борца у Брчко дистрикту БиХ из средстава обезбијеђених у Буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2021. годину.

Линк на документ:

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи

Посљедњи документи

еГрађани