Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju demobilisanom borcu i članu porodice umrlog demobilisanog borca u Brčko distriktu BiH.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju demobilisanom borcu i članu porodice umrlog demobilisanog borca u Brčko distriktu BiH, broj: 40-000045/21, usvojene na sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 24.11.2021. godine, Služba boračko invalidske zaštite i civilnih žrtava rata objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Image for news

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju demobilisanom borcu i članu porodice umrlog demobilisanog borca u Brčko distriktu BiH iz sredstava obezbijeđenih u Budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Link na dokument:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći