Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

  • Врше се послови који се односе на примјену позитивних прописа, односно примјену законских регулатива из области борачко-инвалидске заштите, прије свега, Закона о допунским правима РВИ и породица погинулих бораца у Брчко дистрикту БиХ, Одлуке о заштити цивилних жртава рата са простора Брчко дистрикта БиХ, као и прописа оба ентитета.

 Руковођење

Службом за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата руководи шеф Службе Сенад Бешић.

Контакт

Сенад Бешић, дипломирани економиста

Тел: +387 49 218-550

Факс +387 49 218-550

E-mail: senad.besic@bdcentral.net

еГрађани