О шефу Одјељења

Акиф Пезеровић

Шеф Одјељења за здравство и остале услуге

E-mail: akif.pezerovic@bdcentral.net
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: 049 240-821
Датум и мјесто рођења: 25.3.1959., Паланка, Брчко
Брачно стање: ожењен, отац троје дјеце

Образовање:

  • Универзитет у Тузли, Економски факултет Брчко, постдипломски студиј, звање магистар економије
  • Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко
  • Основна школа „Хамид Бербић“, Горњи Рахић 

Професионална и политичка каријера:

  • 2020. – шеф Одјељења за здравство и остале услуге
  • 2018–2020. – шеф Сектора за девизно пословање, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ
  • 2007–2018. – стручни савјетник у Канцеларији директора Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ
  • 2000–2007. – помоћник директора у Управи прихода за аналитичко-информатичке и фискалне послове
  • 1997–2000. – стручни савјетник у Порезној управи Федерације БиХ, Кантонални уред Тузла, Испостава Брчко – Горњи Рахић
  • 1995–1997. – инспектор Порезне управе Федерације БиХ 

Чланства, признања и награде: 

  • Члан Странке за БиХ од 2003. године