O predstojniku Odjela

Asmir Mujanović

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge

E-mail:

asmir.mujanovic@bdcentral.net

Adresa:

Bulevar mira 1, 76100 Brčko

Telefon:

049/240 821; 061/743 596

Nadnevak i mjesto rođenja:

Bračno stanje:

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge (bdcentral.net)