O Odjelu

Odjel za zdravstvo i ostale usluge izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 • preventivu i zaštitu zdravlja stanovništva i funkcioniranje institucija zdravstvene zaštite Brčko distrikta BiH
 • očuvanje i unaprjeđenje zdravlja građana
 • analizu i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba građana Brčko distrikta BiH
 • kreiranje i provedbu politike i strategije zdravstva u cjelini
 • razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja
 • praćenje i provedbu zakona Brčko distrikta BiH u oblasti zdravstva
 • nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova u Brčko distriktu BiH
 • donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite
 • izradu programa razvoja zdravstvene djelatnosti
 • međuentitetsku i međunarodnu suradnju u oblasti zdravstvene zaštite
 • unaprjeđenje sustava kvalitete zdravstvene zaštite
 • planiranje, praćenje i financiranje zdravstvene zaštite u skladu s posebnim propisima
 • planiranje, izradu i realizaciju programa kapitalnog ulaganja u investicije u sektoru zdravstva
 • izradu plana mreže zdravstvenih ustanova i organizacija zdravstvenog sustava
 • zdravstvenu ispravnost vode, životnih namirnica i predmeta opće upotrebe
 • socijalnu pomoć i zaštitu građana
 • braniteljska pitanja, ratne vojne invalide i civilne žrtve rata
 • druge poslove iz nadležnosti Odjela za zdravstvo i ostale usluge određene zakonom i drugim propisima.

 

Za izvršenje poslova iz djelokruga Odjela za zdravstvo i ostale usluge organiziraju se sljedeće organizacijske jedinice:

 • Služba za administraciju i statistiku Odjela
 • Pododjel za javno zdravstvo
 • Pododjel za socijalnu skrb – Centar za socijalni rad
 • Služba za braniteljsko-invalidsku skrb i civilne žrtve rata.