O Odjeljenju

 

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 • preventivu i zaštitu zdravlja stanovništva i funkcionisanje institucija zdravstvene zaštite Brčko distrikta BiH,
 • očuvanje i unapređenje zdravlja građana,
 • analizu i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba građana Brčko distrikta BiH,
 • kreiranje i provođenje politike i strategije zdravstva u cjelini,
 • razvoj i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
 • praćenje i provođenje zakona Brčko distrikta BiH u oblasti zdravstva,
 • nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova u Brčko distriktu BiH,
 • donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite,
 • izradu programa razvoja zdravstvene djelatnosti,
 • međuentitetsku i međunarodnu saradnju u oblasti zdravstvene zaštite,
 • unapređenje sistema kvaliteta zdravstvene zaštite,
 • planiranje, praćenje i finansiranje zdravstvene zaštite u skladu s posebnim propisima,
 • planiranje, izradu i realizaciju programa kapitalnog ulaganja u investicije u sektoru zdravstva,
 • izradu plana mreže zdravstvenih ustanova i organizacija zdravstvenog sistema,
 • zdravstvenu ispravnost vode, životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • socijalnu pomoć i zaštitu građana,
 • boračka pitanja, ratne vojne invalide i civilne žrtve rata,
 • druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge određene zakonom i drugim propisima.

 

Za izvršenje poslova iz djelokruga Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge organizuju se sljedeće organizacione jedinice:

 • Služba za administraciju i statistiku Odjeljenja
 • Pododjeljenje za javno zdravstvo
 • Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad
 • Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata.