Служба за администрацију и статистику Одјељења

  • подршка шефу Одјељења за здравство и остале услуге;
  • координација са пододјељењима, службама и осталим одјељењима и органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ; 
  • дизајнирање система здравствених статистичких информација и прикупљање података од здравствених установа и из других извора у Брчко дистрикту БиХ;
  • сарадња с Агенцијом за статистику БиХ и Евростатом;
  • анализирање прикупљених података ради ефикаснијег коришћења ресурса у сврху предлагања побољшања у пружању здравствених услуга;
  • обављање правних послова за потребе Одјељења за здравство и остале услуге и припрема предмета у управном поступку;
  • израда и праћење реализације текућег и буџета капиталних потреба;
  • сарадња с органима на нивоу БиХ, Министарством цивилних послова, министарствима здравства РС и Федерације.

 Руковођење

 Службом за администрацију и статистику управља Шеф Службе Марко Мишковић.

 Контакт

Марко Мишковић дипл. правник

Тел:+387 49 240 700

Факс: +387 49 240 624

Е-mail: marko.miskovic@bdcentral.net

 

еГрађани