Pododjeljenje za javno zdravstvo

 • provođenje svih aktivnosti na poslovima prevencije zdravlja,
 • vršenje nadzora nad zdravstvenim stanjem stanovništva u cjelini,
 • faktori koji utiču na zdravlje stanovnika,
 • vrši planiranje, programiranje i evaluaciju zdravstvenog sistema, kroz: ukupno registrovane zarazne bolesti, vodeće zarazne bolesti, letalitet od zaraznih bolesti, epidemije zaraznih bolesti, imunizaciju, ukupan broj nezaraznih bolesti, vodeće nezarazne bolesti,
 • program imunizacije, rano otkrivanje i nadzor nad zaraznim bolestima (TBC, kliconoštvo, HBsAg itd.),
 • nadzor nad vodama (bakteriološka i hemijska – gradski, lokalni vodovod, bušeni bunari (arterci, subarterci i javne česme) i privatni bunari,
 • zdravstveni nadzor nad životnim namirnicama, predmetima opće upotrebe, zaposlenim licima koji rade u proizvodnji, distribuciji namirnica, koji pružaju estetske usluge stanovnicima, koji rade u zdravstvu i prosvjeti,
 • nadzor nad licima koji putuju ili dolaze iz trećih zemalja,
 • nadzor nad uklanjanjem otpadnih materija,
 • edukacija određenih grupa stanovnika iz oblasti zdravstva (trudnice, učenici, radnici koji rade sa životnim namirnicama i radnici koji rade s otpadnim materijama – komunalci),
 • zdravstveno edukovanje stanovništva.

 U Odsjeku za zdravstvenu ekologiju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje uticaja okoliša na zdravstveno stanje stanovništva na području Brčko distrikta BiH,
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i kvalitet vode za piće, površinske vode i stanje vodosnabdijevanja,
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje uticaja vode za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva,
 • praćenje, analiziranje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • provođenje zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • organizovanje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, vrtićima, ugostiteljstvu i dr.),
 • obavljanje poslova iz oblasti ekotoksikologije,
 • provođenje stručnih poslova utvrđenih programom rada Pododjeljenja,
 • provođenje projekata, programa i aktivnosti iz područja javnog zdravstva,
 • vršenje stalnog unapređenja sistema kvaliteta u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025,
 • sudjelovanje u provođenju stručnih i naučnih istraživanja, saradnja s entitetskim zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

 Rukovođenje

Pododjeljenjem za javno zdravstvo rukovodi šefica Pododjeljenja Anđa Nikolić.

Kontakt

Prim. mr. sc. Anđa Nikolić, dr. med., spec. anesteziologije i reanimatologije

Tel. +387 49 / 220-548

Faks: +387 49 / 216-048

e-mail: andja.nikolic@bdcentral.net