Влада започела 58. редовну сједницу

27.2.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је, на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге, програме утрошка средстава за период од 1. 1. до 31. 3. 2019. године за додјелу текућег трансфера за здравство ЈЗУ „Здравствени центaр Брчко”, за јавне фондове Фонду здравственог осигурања и за јавне фондове Фонду здравственог осигурања за трошкове трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ.

Image for news

Сабрија Чандић, шеф Одјељења за здравство и остале услуге, рекао је да су у питању износи од 2 000 000 КМ за осигуравање рада „Здравственог центра Брчко“ те 300 000 КМ за трансплантацију органа.

Влада је усвојила и Одлуку о измјени и допуни Програма самозапошљавања у пољопривреди за 2018. годину. Зоран Гајић, шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, рекао је да је одлука измијењена како би програм био у потпуности примјенљив.

„Програм предвиђа 500 хиљада конвертибилних марака и износи који се могу добити су од 15 до 20 хиљада конвертибилних марака. Сви они који се налазе на активној евиденцији Завода за запошљавање могу се пријавити и учествовати. Потребно је да се опредијеле за област пољопривредне производње која је наведена у овом програму и да присуствују обуци коју ће наше Одјељење спровести. Потребно је да сачине бизнис план и предају га, а након тога комисија ће извршити анализу и на основу испуњених услова они ће бити одабрани. Претпоставља се да ће овај пројекат моћи користити 25 до 30 корисника. Такође, формираће се и комисија која ће пратити имплементацију одабраних планова и уколико неко намјенски не употријеби добијена средства тражиће се да их врати“, објаснио је Гајић.

Чланови Владе усвојили су Извјештај о раду Владе Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину, Закључак о давању сагласности на Нацрт одлуке о допуни Одлуке о врсти и висини накнаде Дисциплинској комисији у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ за учествовање у раду ван радног времена као и Правилник о измјени и допуни Правилника о вршењу техничког прегледа грађевина и издавање одобрења за употребу.