Članovi Vlade Brčko distrikta BiH svečano položili zakletvu

12.04.2023. Članovi Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas su na 13. izvanrednoj sjednici Skupštine položili svečanu zakletvu.

Image for news

Pored već poznatih imena, zakletvu su svečano položili i novi predstojnici Odjela: Suvad Mašić, predstojnik Odjela za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Senad Tufekčić, predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove te Asmir Mujanović, predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge.