Јавни позив за подношење захтјева за одобравање једнократне новчане помоћи демобилисаном борцу и члану уже породице умрлог демобилисаног борца на подручју Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину

Предмет Јавног позива је одобравање једнократне новчане помоћи демобилисаном борцу и члану уже породице умрлог демобилисаног борца у Брчко дистрикту БиХ из средстава обезбијеђених у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину за лијечење и стања социјалне потребе у складу са Одлуком о одобравању програма утрошка средстава за додјелу једнократне новчане помоћи демобилисаном борцу и члану уже породице умрлог демобилисаног борца на подручју Брчко дистрикта БиХ број: 40 000038/21, број акта: 01.11-0377МБ-014/21 од 27.10.2021. године.

Посљедњи документи

еГрађани