Vlada usvojila niz odluka i izvještaja

28.3.2018. Na prvom nastavku 33. redovne sjednice članovi brčanske Vlade danas su podržali prijedlog odluke o ustupanju drvne mase osobama u stanju socijalne potrebe.

Image for news

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Saša Tanić precizirao je da će se prilikom ovogodišnjeg uređenja korita i vodotoka, osigurati oko 2.000 kubika drvne mase, koja će socijalnim korisnicima biti dodijeljena preko Centra za socijalni rad i u saradnji s Uredom za upravljanje javnom imovinom.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o utrošku sredstava – jednokratne novčane pomoći za penzionere u 2017. godini koji je dostavilo Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.

   Šefica Pododjeljenja za socijalni rad Nataša Stevanović istakla je da su u prošloj godini pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć ostvarila 10.634 penzionera, te da je na njihove bankovne račune ukupno preneseno 1.365.900 konvertibilnih maraka.

     Ona je dodala da je prošle godine konstatovano povećanje broja penzionera u odnosu na prethodne dvije godine.

„Logično je da svake godine postoje novoevidentirani penzioneri, kao i sama ta činjenica mogućnosti smrti starijih penzionera. Međutim, po smrti penzionera ne ukida se i sama penzija, jer postoji velika vjerovatnoća da član njegove porodice, odnosno supružnik naslijedi tu penziju, ali se onda u svakom slučaju evidentira kao novi penzioner”, pojasnila je Stevanović.

Brčanska Vlada dala je saglasnost na Prijedlog Izvještaja o provođenju revidiranog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013–2016. i utrošak grant sredstava za 2016. godinu.

Šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Jelena Nikić-Damjanović, u obraćanju novinarima istakla je da ostala nadležna odjeljenja nisu imala komentare na predloženi nacrt izvještaja, dok je Javna zdravstvena ustanova dostavila obavještenje da su spremni da učine mnogo više na provođenju projekata koji se tiču Roma uz veće uključivanje predstavnika romske zajednice.

Prema njenim riječima, ovakav zaključak je Vlada i usvojila na današnjem zasjedanju.

       Ona je podsjetila da se na godišnjem nivou, od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, i Distriktu dodjeljuju grantovska sredstva na ime stambenog zbrinjavanja Roma u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Uporedo s tim, brčansko Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja udružuje iznos od 30.000 konvertibilnih maraka na to ime, nakon čega se po usvajanju budžeta raspisuje javni poziv čime se Romima omogućava da apliciraju na isti.

   „Objavljena je preliminarna lista po posljednjem raspisanom javnom pozivu. Sada slijedi drugostepeni postupak za utrošak sredstava koja su Odjeljenju prethodno dodijeljena. Uskoro će uslijediti i konačna lista korisnika. Tada je bio projektni prijedlog koji je rađen na izgradnji dvije stambene jedinice i sanaciju pet, tako da je toliko korisnika i odabrano u prvostepenom postupku. Po okončanju procesa po žalbama bit će objavljena i konačna lista korisnika”, dodala je Nikić-Damjanović.

     Vlada Brčko distrikta BiH dala je više saglasnosti i pozitivnih mišljenja na prijedloge odluka iz njene nadležnosti te na još nekoliko izvještaja i informacija.