Vlada usvojila niz odluka za subvencije penzionerima i licima u stanju socijalne potrebe

8.7.2020. Vlada Brčko distrikta BiH na jutros održanoj 81. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava kao i Program utroška sredstava za subvencije licima u stanju socijalnih potreba za komunalne usluge.

Image for news

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Akif Pezerović kazao je da subvencije ostvaruju korisnici socijalno-programskih mjera, penzioneri koji su u 2020. godini ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za penzionere u iznosu od 150,00 KM. 

„Također, prava ostvaruju i nezaposlena lica evidentirana do 1. aprila 2020. godine u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i to žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, zatim korisnici stalne osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka, hraniteljske porodice djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smještenih u hraniteljske porodice, evidentirani u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, porodice djece ometena u psihofizičkom razvoju evidentirana prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka, evidentirani u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidsku zaštitu čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 371,77 konvertibilne marke kao i slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, koji istovremeno nisu korisnici penzije ili stalne osnovne novčane pomoći ili evidentirani na Zavodu za zapošljavanje žene a navršenih 55 godina života i muškarci s navršenih 60 godina života do 1. aprila 2020. godine i stariji“, kazao je Pezerović. 

On je naglasio da je za subvencije licima u stanju socijalnih potreba za komunalne usluge izdvojeno 830.000,00 konvertibilnih maraka za JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH. 

Na sjednici Vlade usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i Program utroška sredstava za grant Udruženju penzionera MIO/PIO Federacije BiH i grant Udruženju penzionera Republike Srpske, za banjsko-klimatsko liječenje penzionera u 2020. godini. 

„Izdvojeno je po 50.000 KM za svako udruženje. Odabir penzionera za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje isključivo će vršiti mjesni odbori Udruženja penzionera PIO/MIO FBiH i Udruženja penzionera RS. Uslovi su da je penzioner s dužinom statusa penzionera, 15 i više godina, penzioner s penzijom do i sa 400,00 KM, članstvo u Udruženju penzionera sa plaćenom članarinom u maksimalnom iznosu, da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišteno posredstvom Udruženja penzionera u prethodnom periodu kao i preporuka ljekara specijaliste“, kazao je Pezerović. 

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za nabavku accu-chek trakica i odobrila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2020. godine do 30. 9. 2020. godine i Prijedlog odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period 1. 1. 2020. godine do 30. 9. 2020. godine. 

Na sjednici su odobrene i smjernica za izradu Nacrta pravilnika o budžetskim klasifikacijama, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o računovodstvu i finansijskom izvještavanju za budžet Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko distrikta BiH s pravom Evropske unije. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog zaključka o očitovanju Vlade na Nacrt zakona o dopunama Zakona o praznicima Brčko distrikta BiH koji je predložen od strane poslaničkog Kluba PDP-a, Prijedlog odluke o visini dodatka na platu u Odjeljenju za javni registar, Prijedlog odluke o proceduri izrade zakona i drugih propisa, Prijedlog odluke o proceduri izrade pojedinačnih pravnih akata u organima izvršne vlasti Brčko distrikta BiH.