Vlada odobrila niz tekućih transfera za Fond zdravstvenog osiguranja

24.6.2020. Vlada Brčko distrikta BiH održala je jutros nastavak 80. redovne sjednice na kojem su odobrene Smjernice za izradu nacrta pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na rad s polovinom radnog vremena ili prava roditelja djeteta s psihofizičkim smetnjama.

Image for news

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobren je Program utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 600.000 KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja za troškove dijalize, suzbijanja epidemija i slično za 2020. godinu u iznosu od 50.000 KM. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja za period od 1. 4. do 31. 12. 2020. godine u iznosu od 8.760.000 KM. Sredstva na ime ovog tekućeg transfera za javne fondove odnose se na pokrivanje troškova zdravstvene zaštite određenim kategorijama stanovništva određenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kategorijama utvrđenim Odlukom o postupku prijave na obavezno zdravstveno osiguranje lica starijih od šezdeset pet (65) godina, i to za sljedeće namjene: a) doprinosi za zdravstveno osiguranje lica koja su registrovana u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a koja ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti; b) doprinosi za zdravstveno osiguranje lica iz tačke 4. Sporazuma o implementaciji entitetskih obaveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje od 24. 10. 2000. godine; c) doprinosi za zdravstveno osiguranje ili troškovi zdravstvene zaštite stanovnika Brčko distrikta BiH koji su obuhvaćeni socijalnim programima i mjerama socijalne politike Vlade Distrikta; d) doprinosi za zdravstveno osiguranje lica starijih od 65 godina koja nisu osigurana po drugom osnovu.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za postupanje pri odobravanju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanog borca i člana uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH kao i Program utroška sredstva po ovoj odluci. Sredstva izdvojena u budžetu za ovu namjenu iznose 200.000 KM.

Usvojen je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju člana predstavnika Brčko distrikta BiH u Projektni odbor projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – nastavak projekta“. Usvojen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt memoranduma o razumijevanju i saradnji u području kulture između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture Republike Kazahstan. Članovi Vlade usvojili su Zaključak o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade predsjedniku stručne komisije po Odluci o zaštiti civilnih žrtava rata za učestvovanje u radu van radnog vremena.