Usvojen prijedlog odluke za nabavku 20.000 doza kineske vakcine Sinofarm

28.4.2021. Vlada Brčko distrikta BiH na 10. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o korištenju sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu u svrhu nabavke 20.000 doza vakcina protiv SARS-CoV-2 (COVID-19) proizvođača Sinofarm iz Kine.

Image for news

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić kazao je da je za ove namjene izdvojeno 1.170.000,00 KM. 

„Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge intenzivno je radilo u proteklom periodu na nabavci vakcina. Na osnovu naših razgovora našli smo veleprometnika i stupili u komunikaciju sa samim proizvođačem. Tokom današnjeg dana možemo očekivati da ćemo dobiti dva ugovora tj. ugovor o povjerljivosti i ugovor o tehničkim specifikacijama i nakon potpisivanja očekujemo isporuku vakcine u roku ne dužem od 60 dana“, dodao je Šadić. 

On je naglasio da je do sada u Distriktu prvu dozu vakcine primilo više od 1.600 osoba i da je prošle sedmice započela i revakcinacija zdravstvenih radnika koja se, kako je naveo, privodi kraju. 

„Kada govorimo o novim dozama vakcina za danas imamo već najavljene vakcine za BiH u količini od 50.000 iz Kine, a 1.000 tih vakcina namijenjeno je za Distrikt. Odmah po dobijanju saglasnosti Agencije za lijekove BiH one će biti stavljene zdravstvenim radnicima na raspolaganje. Također, 4. maja očekujemo novu isporuku Pfizer vakcina kroz COVAX mehanizam, zatim očekujemo vakcine i kroz „EU4Health“ za šta je izvršena nabavka u saradnji sa Evropskom unijom, ali o tačnim brojevima još uvijek ne možemo govoriti. U maju mjesecu očekujemo i dio isporuke kada je riječ o vakcinama koje se nabavljaju putem Poljske i riječ je o vakcini AstraZeneca“, istakao je Šadić. 

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i odobrila Program utroška sredstava za postupanje pri odobravanju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanog borca i člana uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Brčko distrikta BiH. 

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Prijedlog odluke o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Vijeća za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta BiH te smjernice za izradu Nacrta odluke o načinu raspodjele sredstava za donacije za jednokratne pomoći i sponzorstva gradonačelnika Brčko distrikta BiH. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt zaključka kojim podržava Nacrt zakona o dopuni Zakona o radu Brčko distrikta BiH, Nacrt zaključka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između ministara civilnih poslova BiH i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske o saradnji u području mladih i sporta kao i Nacrt zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za polaganje vozačkih ispita za učešće u radu van radnog vremena. 

Vlada je odobrila i Smjernice za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu Brčko distrikta BiH. Cilj ovog zakona je omogućiti sticanje statusa socijalnog preduzeća svim pravnim subjektima koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom čime bi se stvorile pravne pretpostavke za održiv ekonomski i društveni rast i razvoj Brčko distrikta BiH, putem inovativnog pristupa postojećim ekonomskim i društvenim tokovima kao i problemima vezanim za životnu sredinu, koristeći potencijale socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća. Nacrtom zakona će biti propisana načela na kojim se zasniva razvoj socijalnog preduzetništva, način sticanja statusa socijalnog preduzeća, registar socijalnih preduzeća, postupak upisa u registar socijalnih preduzeća, uslove za sticanje statusa socijalnog preduzeća, način djelovanja na društvo putem poslovanja socijalnih preduzeća, status imovine socijalnog preduzeća, raspodjelu dobiti u socijalnom preduzeću, princip demokratskog učešća zaposlenih radnika u donošenju odluka socijalnog preduzeća, način informisanja javnosti, način izvještavanja socijalnog preduzeća nadležnom organu javne uprave i način prestanka socijalnog preduzeća.