Usvojen Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

29.7.2020. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH danas su nastavili 82. redovnu sjednicu. Usvojili su Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta BiH. Ovim zakonom propisuje se sistem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, mjere koje se obavezno provode radi sprečavanja i suzbijanja, eliminacije i eradikacije zaraznih bolesti, prava i obaveze organa i institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zdravstvenih ustanova, pravnih i fizičkih lica i preduzetnika u postupku provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Akif Pezerović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, rekao je da je do sada na snazi bio zakon Republike Srpske iz 1995. godine, koji je stavljen u primjenu po nalogu supervizora 2006. godine. „Republika Srpska je ovaj zakon stavila van snage jer je vrlo teško primjenjiv u današnjim uslovima, što je slučaj i u Brčko distriktu BiH“, dodao je Pezerović.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu kao i Smjernice za izradu instrukcije o izradi registra podzakonskih akata kojima bi se uredio postupak elektronske izrade, način vođenja i ažuriranja registra za oblasti iz nadležnosti organa izvršne vlasti i institucija u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala 109. vanrednu sjednicu na kojoj su usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o električnoj energiji u Brčko distriktu BiH. Smjernicama je predviđeno definisanje: predmeta zakona o električnoj energiji, energetske politike Distrikta; organizacije i regulisanja elektroenergetskih djelatnosti; djelatnosti proizvodnje električne energije; distribucije električne energije; rada Operatora distributivnog sistema kao i definisanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom. Smjernicama je određeno da se u nacrtu zakona predvidi i propisivanje dužnosti, prava i obaveza krajnjih kupaca i potrošača, precizira transparentnost i pružanje informacija, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, odgovornost i rješavanje sporova te završne i prelazne odredbe zakona.