U naredna dva dana javni poziv za isplatu sredstava privrednim subjektima za april

3.6.2020. Vlada Brčko distrikta BiH jutros je započela 79. redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog usvojen Pravilnik za realizaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu BiH.

Image for news

„Usvajanjem ovog pravilnika stvorene su pravne pretpostavke da Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu može raspisatijavni poziv na koji će se javitipravni subjekti za refundiranje troškova za mjesec april u zavisnosti od toga u koju kategoriju ta preduzeća spadaju, zavisno od toga da li je njihov rad u aprilu bio u potpunosti zabranjen ili su zbog nekih drugih okolnosti bili spriječeni u svom radu. Za sva ostala preduzeća predviđeno je, kao i prethodnim programom, da im bude isplaćeno ukupno 30% uplaćenih poreza i doprinosa na plate za mjesec april. Ovo je program koji će se provesti na isti način kao i za mjesec mart, a javni poziv će biti objavljen u naredna dva dana“, pojasnio je Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Članovi Vlade danas su usvojili i Smjernice za izradu pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Brčkom.

Akif Pezerović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, rekao je da je ovo prva faza donošenja ovog podzakonskog akta, a njim će se, kako je istakao, riješiti pitanje polaganja stručnog ispita i odrađivanja pripravničkog staža u Brčkom za zdravstvene radnike.

„Sad imamo situaciju da se u Brčkom odrađuje pripravnički staž, a da se polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i saradnike obavlja u entitetima. Uskoro će sva ova procedura moći da se provede u Brčkom“, rekao je Pezerović.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Zakon o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020–2023. godine.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za povjeravanje javnih ovlaštenja iz oblasti tehničkih pregleda vozila te imenovano operativno tijelo (Odbor za razvoj) zaduženo za provođenje procesa izrade i provođenja strategije razvoja Brčko distrikta BiH do 2027. godine

Usvojena je i Odluka o imenovanju članova Radne grupe za utvrđivanje koncepta izgradnje sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Brčko distriktu BiH.