Održana 34. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

4.4.2018. Na 34. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu prvog dijela subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH u 2018. godini.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinioca nasilja u porodici i Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provođenja zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti učinioca nasilja u porodici.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. Usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju faktora atraktivnosti za vrijednosti nekretnina u postupku eksproprijacije za projekat „Zaobilaznica oko Brčkog“. 

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost usvojen je Prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti Brčko distrikta BiH od prirodnih i drugih nesreća kao i Prijedlog odluke o usvajanju studije jačanja kapaciteta otpornosti u slučaju katastrofa teritorije Brčko distrikta BiH. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o formiranju Koordinacionog tijela za nadzor nad implementacijom Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma na području Brčko distrikta BiH za period 2015–2020. kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove i zamjenike Tijela za nadzor nad provođenjem Strategije BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje za period 2018–2022. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt gender Akcionog plana BiH za period 2018–2022. i primila k znanju Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za februar 2018. godine. Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Odjeljenju za zdravstvo za angažovanje jednog izvršioca za obavljanje posebnih poslova kao i Direkciji za finansije za angažovanje 26 izvršilaca. 

Imenovani su članovi Interresorne radne grupe za pripremu trećeg periodičnog izvještaja o implementaciji međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima nadležnom komitetu UN-a. Primljeno je k znanju nekoliko informacija o sticanju nekretnina na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom.