Obavještenje o početku vakcinacije protiv gripa

8.11.2019. Obavještava se stanovništvo Brčko distrikta BiH da će vakcinacija protiv gripa u sezoni 2019/2020. godini početi od 11. novembra 2019. godine.

Vakcinacija je besplatna za sljedeće kategorije stanovništva: 

-           lica starija od 65 godina života

-           hronični bolesnici

-           lica s posebnim potrebama

-           korisnici socijalne pomoći

-           porodice poginulih boraca

-           ratni vojni invalidi

-           civilne žrtve rata

-           dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od deset puta

-           lica koja su na trajnom kolektivnom smještaju (domovi za njegu starijih lica,   

           starački domovi)

-           lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama. 

Sastav vakcine odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu. 

Cijena jedne doze vakcine za one koji ne spadaju u oslobođene kategorije je 20 KM. 

Vakcinacija će se vršiti svaki radni dan od 8 do 15 sati u Pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH i zdravstvenim stanicama: Maoča, Bijela i Brezik.

                                                                       

 

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

                                                                                         Pododjeljenje za javno zdravstvo