Javni poziv za finansiranje programa utroška sredstava donacija Odjeljenja za zdravstvo za 2024. godinu

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za finansiranje programa utroška sredstava donacija za 2024. godinu

Image for news

Cilj Javnog poziva je finansiranje u oblasti socijalne zaštite, društvene brige o djeci i mladima, sa akcentom na romsku populaciju, promovisanje ljudskih prava, volonteritzma, suzbijanja diskriminacije, nasilja u porodici i maloljetničkog nasilja, promovisanja evropskih integracija i humantiranog rada.