Anketiranje stanovništva o vakcini protiv COVID-19

23.2.2021. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH provelo je istraživanje među stanovništvom Brčko distrikta BiH u vezi s vakcinama namijenjenim protiv korona virusa – COVID-19.

Image for news

U tu svrhu napravljana je anketa koja je bila dostupna stanovništvu od 8. 2. do 21. 2. 2021. godine. Stanovništvo je o anketi upoznato putem javnih medija, a anketa je postavljena na Google forms. Anketa je sadržavala 10 pitanja, od kojih je pet pitanja bilo u vezi s obilježjima stanovništva Brčko distrikta BiH, dok je pet pitanja u vezi s vakcinama protiv korona virusa – COVID-19. Dobijeni su sljedeći rezultati: