Preliminarna lista korisnika prava na stan po Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje, dodjelom stana u vlasništvo pripadnika Armije Republike BiH u Brčko distriktu BiH

Image for news

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije po Javnom pozivu broj: 05-000529/22 od 19.08.2022. godine, utvrđena je Preliminarna lista korisnika prava na stan po Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje, dodjelom stana u vlasništvo pripadnicima Armije Republike BiH u Brčko distriktu BiH, kako slijedi:

1. Preliminarna lista za dodjelu stana pripadnicima demobilisanih boraca Armije RBiH (link na dokument)

2. Preliminarna lista za dodjelu stana pripadnicima ratnih vojnih invalida Armije RBiH (link na dokument)

3. Preliminarna lista za dodjelu stana pripadnicima porodica poginulih boraca Armije RBiH (link na dokument)