Preliminarna lista ratnih vojnih invalida Armije BiH stambeno zbrinjavanje za 2020. godinu

Objavljena preliminarna lista ratnih vojnih invalida Armije BiH za stambeno zbrinjavanje za 2020. godinu.

Image for news

Na preliminarnu listu se može podnijeti pismeni prigovor komisiji u roku od 5 (pet) dana od dana objave javne liste.
Komisija zadržava pravo izmjene redoslijeda korisnika sa liste nakon okončanja postupka prigovora.
Prigovori se dostavljaju u Službu boračko invaldske zaštite i civilnih žrtava rata na adesu Trg pravde br. 4 do srijede, 15.09.2021. godine do isteka radnog vremena.
Lica koja su podnijela zahtjeva a ne nalaze se na listi nisu ispunila uslove iz opštih kriterija kao i lica koja nemaju prikazane bodove u tabeli.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi na tel. broj: 049/218-550.

Link na dokument:

Preliminarna lista ratnih vojnih invalida Armije BiH za stambeno zbrinjavanje za 2020. godinu