Obavještenje korisnicima prava na dječiji dodatak

Služba dječije zaštite Pododjeljenja za socijalnu zaštitu (Centar za socijalni rad) Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine vrši reviziju prava na dječiji dodatak za korisnike prava, te obavještava iste da su dužni, u periodu od 01. – 30. septembra 2021. godine

Služba dječije zaštite Pododjeljenja za socijalnu zaštitu (Centar za socijalni rad) Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine vrši reviziju prava na dječiji dodatak za korisnike prava, te obavještava iste da su dužni, u periodu od 01. – 30. septembra 2021. godine dostaviti 

potvrde o upisu / potvrde o redovnom školovanju
Rješenje o priznavanju prava na dječiji dodatak (na uvid).

Gore pomenute dokumente potrebno je dostaviti za:

djecu koja su navršila sedam (7) godina starosti
djecu srednjoškolskog uzrasta, i
djecu koja su prvi put upisala prvu godinu na višim školama, akademijama ili fakultetu.

Potvrde o upisu / redovnom školovanju za studente neophodno je dostaviti u periodu od 01. – 31. oktobra 2021. godine.

Potvrde se dostavljaju radnim danima od 08.00 do 13.00 sati, u kancelariju broj 7 (Pododjeljenje za socijalnu zaštitu – Centar za socijalni rad).

Sve eventualne prijave nepravilnosti, sugestije, kritike i pohvale, korisnici i građani mogu uputiti na e-mail adresu: zdravstvo@bdcentral.net. Korisnici koji uoče greške u isplati ili je došlo do promjene u osnovi za ostvarivanje prava a koja utiče na prestanak prava, dužni su nastalu grešku odnosno promjenu prijaviti u najkraćem mogućem roku.